PILKA NOZNA W OKUPOWANYM KRAKOWIE (World War II Soccer)

Unique and hard to find.