A SZEKELYUDVARHELYI LABDARUGAS RÖVID TÖRTENETE (CONIFA)(History Football in Székely Land)

Unique and hard to find.