HVIEZDA NA TROCH KONTINENTOCH. 20 ROKOV CERVENEJ HVIEZDY BRATISLAVA 1946-1966

Unique and hard to find.