HISTORIA PILKA PISANA. 50 LAT OPOLSKIEGO OKREGOWEGO Z.P.N. w OPOLU

Unique and hard to find.